ดูแลสุขภาพพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดจันทบุรี โดยให้ความรู้ เรื่อง 6 6 1 ซึ่งเป็นหลักการกินที่ทำไม่ให้เกิดโรค กินให้ได้ตามสูตร 6:6:1คือกินน้ำตาลไม่เกินวันละ 6 ช้อนชา น้ำมันไม่เกิน 6 ช้อนชา เกลือไม่เกิน 1 ช้อนชา ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และการทานอาหารแบบ 2 2 1 ซึ่งเป็นแบบจำลองอาหาร โดยจะแบ่งจานอาหารออกเป็น 4 ส่วนเท่าๆ กัน โดย 2 ส่วน หรือครึ่งหนึ่งของจานเป็นผักสดชนิดต่างๆ หรือผลไม้อีกนึ่งส่วนเป็นโปรตีนไม่ติดมัน อีกส่วนเป็นข้าวไม่ขัดสี ,อาหารเขียวเหลืองแดง เป็นการเลือกรับประทานอาหารตามสัญญาณไฟจราจร สุดท้ายหัวเราะบำบัด เป็นการออกกำลังกาย อวัยวะภายในพร้อมทั้งส่งเสริมให้สุขภาพจิตดี สร้างความสนุกสนานให้กับพนักงานเป็นอย่างยิ่ง

Powered by OrdaSoft!