สร้างเครือข่ายการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อประเมินก่อนกลับเข้าทำงาน บริษัทโมเมนทีฟ เพอร์เฟอร์แมนซ์แมททีเรียลส์ เมื่อวันที่4 มกราคม 2561 งานสร้างเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพวัยทำงาน ได้เข้าพบกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และผู้จัดการฝ่ายบุคคลบริษัทโมเมนทีฟ เพอร์เฟอร์แมนซ์แมททีเรียลส์(ประเทศไทย)จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย เพื่อพัฒนาเป็นเครือข่ายสถานประกอบการในการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อประเมินก่อนกลับเข้าทำงาน

Powered by OrdaSoft!