วันที่ 5 มกราคม 2561  เวลา 08.00-13.00 น. ตรวจสุขภาพประจำปี 2560 บริษัท โตโยต้าระยอง ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด สาขาเมือง นำโดยทีมแพทย์ ให้บริการตรวจร่างกายพร้อมแจ้งผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลการตรวจโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทีมพยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการ ให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ แก่พนักงาน  เพื่อให้ทราบสภาวะสุขภาพของตนเอง และเป็นแนวทางในการป้องกันและดูแลสุขภาพต่อไป 

Powered by OrdaSoft!