ขอเชิญ แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง “อุตสาหกรรมยานยนต์ (Automobile Manufacturing) อุตสาหกรรมเกี่ยวกับปิโตรเคมี (Petroleum Industry Chemical Manufacturing) นำเสนอโดย แพทย์ประจำบ้าน สาขาอาชีวเวชศาสตร์ และ Chemical Burn Unit นำเสนอโดย แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน” วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น H อาคารบริการ 12 ชั้น ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โทร 2134/2128

สมัครเข้าร่วมประชุม

Powered by OrdaSoft!