14 มี.ค. 2561  International Network ความร่วมมือระหว่าง รพ.;ระยอง , กรมวิทยาศาสตร์ นำโดยพี่ขวัญยืน และ Dr. Dean Hosgood from Division of Epidemiology and Population Health at the Albert Einstein College of Medicine ,USA ร่วมให้ความรู้และเตรียมความพร้อมในการทำวิจัยเรื่อง “ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งปอด”

Powered by OrdaSoft!