15 มี.ค. 2561  ภาคภูมิใจและรู้สึกขอขอบคุณทุกคำชื่นชม ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ อ.ดร.นพ.สรรธวัช และ อ.ทพ.สรชัย ทีมเยี่ยมชม Poster round วันนี้ จะเป็นแรงบันดาลใจให้ เสริมพลังทั้งตนเองและทีมงานให้ขับเคลื่อนงานอย่างมีจุดหมายที่ชัดเจนมากขึ้น ด้วยเหตุและผลทางวิชการ การสร้างเครือข่ายรวมถึงข้อเสนอเป็นนโยบายสาธารณะในที่สุด

Powered by OrdaSoft!