16 มีนาคม 2561 งานอาชีวป้องกันและควบคุมโรค ให้ความรู้ เรื่องโรคจากการทำงาน แก่อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว ร่วมกับกลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.ระยอง ซึ่งดำเนินโครงการสร้างแกนนำเฝ้าระวังโรคติดต่อ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว  เพื่อส่งเสริมให้ลูกเรือประมงมีความรู้ความปลอดภัยในการทำงาน ณ อาคารสมาคมประมง จังหวัดระยอง

Powered by OrdaSoft!