วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 10.00–12.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น H อาคารบริการ 12 ชั้น โรงพยาบาลระยอง

จัดประชุมวิชาการ

เรื่อง  “Basic Excel Analysis  สำหรับงานอาชีวอนามัย ”

โดย นพ.ธีระศิษฏ์  เฉินบำรุง  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม  โรงพยาบาลระยอง

ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลระยอง

ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ ในการใช้โปรแกรม Excel เพิ่มมากขึ้น และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดี

 

สามารถดาวโหลด ไฟล์วิดีโอการสอนได้ที่นี้

 

Powered by OrdaSoft!