30 พ.ค. 61 ร่วมประชุมพิจารณาแผนการจัดสรรงบประมาณกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ. ระยอง โดย นพ. ประภาส ผูกดวง รองฯ สสจ. ระยอง เป็นประธาน มีความเป็นมืออาชีพมาก น้องวนิดา หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ สสจ ระยอง ให้ข้อมูลและชี้แจงได้ชัดเจน ทั้งนโยบายของ คกก. กองทุนฯท่าน ผู้ว่าฯ นโยบายการพัฒนาระบบสุขภาพรองรับสถานการณ์ปัญหาสุขภาพปัจจุบันของ ท่าน สสจ. ซึ่งสอดคล้องกัน มุ่งเน้นบริการประชาชนในเขตควบคุมมลพิษ การจัดระบบริการด้านอุบัติเหตุ โรคติดต่ออุบัตใหม่อุบัติซ้ำ ตอบสนองปัญหาสุขภาพปัจจุบัน 

Powered by OrdaSoft!