3 มิ.ย. 61 เวทีประชาคมโครงการชุมชนตามแผนงานประจำปี 2562 งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เข้าร่วมประชุมมา 3 ปี ปีนี้ได้เข้าร่วมประชาคมในเวทีโครงการขนาดใหญ่ มีการพิจารณาเป็นขั้นเป็นตอนจากเวทีประชาคม-คกก.กองทุนไฟฟ้าจังหวัด-คกก.กองทุนไฟฟ้าส่วนกลาง
ผลการพิจารณา มี 3 แบบ
1. อนุมัติแบบไม่มีเงื่อนไข
2.อนุมัติแบบมีเงื่อนไข
3.ไม่อนุมัติให้จัดทำเสนอใหม่

Powered by OrdaSoft!