ตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขบ้านค่าย

 

 

 

 

 

                ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 งานตรวจสุขภาพได้นำทีมตรวจสุขภาพ รพ.ระยอง ออกให้บริการโดยมีแพทย์ตรวจร่างกายทั่วไป พร้อมแจ้งผลตรวจสุขภาพแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบ้านค่ายจำนวน 88 ราย

 

 

 

Powered by OrdaSoft!