7 มิ.ย. 67 งานพิษวิทยาและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม และรพ.สต.กระเฉด จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพอสม. การประเมินสุขภาพชุมชนด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพโดยชุมชน (CHIA) : ระบาดวิทยาภาคประชาชนระยะที่ 1 อสม ทุกคนสนใจร่วมเรียนรู้ วิเคราะห์ชุมชนของตนเองว่ามีจุดเสี่ยงอะไรบ้าง ที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน

hr2

sim2
hb
แบบสำรวจคุณมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซด์นี้