16 พฤษภาคม 2561 ขอขอบคุณบริษัทซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ต้อนรับทีมโรงพยาบาลระยอง เพื่อเข้าเยี่ยมชมโรงงานและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นการเฝ้าระวังสุขภาพ พนักงานให้มีความปลอดภัยในการทำงาน