8 มิ.ย 2561 ขอขอบคุณบริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส จำกัด (มหาชน) ที่ต้อนรับทีมโรงพยาบาลระยอง เพื่อเข้าเยี่ยมชมโรงงานและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นการเฝ้าระวังสุขภาพ พนักงานให้มีความปลอดภัยในการทำงาน