28 ส.ค.61 ร่วมเสวนาวิชาการ “ความปลอดภัยของอาหารทะเลและสุขภาพ กฏระเบียบ และแนวทางแก้ไข” ในการประชุมทางวิชาการเรื่อง คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งทะเลบริเวณ จ.ระยอง เพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหาร จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสื่อสารและความร่วมมือหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง