26 กันยายน 2561 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ได้ร่วมกับ ชมรม รักษ์หัวใจ เบาหวาน รพ.ระยอง ร่วมจัดงานวันหัวใจโลก ในชื่องาน My Heart You Heart ".ใจเขาใจเรา" 

          ซึ่งวันที่ 29 กันยายน ของทุกปีจะเป็นวันหัวใจโลก ซึ่งเป็นวันที่จัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของโรคหัวใจ เนื่องจากสถานการณ์ของโรคหัวใจ และหลอดเลือดเป็นหนึ่งในสาเหตุของการเสียชีวิตในอันดับต้น ๆ ของคนไทยและคนทั่วโลกโดยเฉพาะในคนไทยเป็นผลจากวิถีการดำเนิน ชีวิตในปัจจุบันที่มีปัจจัยเสี่ยงมากมาย ทั้งการรับประทานที่มากเกินพอดี มีกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายน้อยลง ใช้เครื่องอำนวยความสะดวกมากขึ้นไม่ได้ออกกำลังกาย ประกอบกับการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกฮอล์อีกทั้งยังละเลยการตรวจสุขภาพซึ่งพฤติกรรมดังกว่าวส่งเสริมให้เกิดภาวะน้ำหนักเกิน อ้วน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน และส่งผลให้คนเป็นโรคหัวใจ และหลอดเลือดกันมากขึ้น