17 ตุลาคม 2561 งานสร้างเสริมสุขภาพฟื้นฟูสภาพคนวัยทำงานร่วมกับบริษัท TOYOTA Vision จัดกิจกรรมกลุ่ม ช่วยเลิกบุหรี่ ให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานสุขภาพดี ปรับทัศนคติ เพื่อสู่การเลิกบุหรี่ ที่ยั่งยืน ต่อ ไป