31 ต.ค. 61 ประชุม “มองระยองก่อนมุ่งสู่ EEC เสียงสะท้อนจากชาวระยอง” ชวนคิดชวนคุย เรื่องสถานการณ์มะเร็ง จ.ระยอง และการศึกษาด้านสุขภาพอื่นๆ