อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรการใช้เครื่องมืออาชีวสุขศาสตร์และอาชีวเวชศาสตร์ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

19-22 ธันวาคม 2560 ทีมนักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรการใช้เครื่องมืออาชีวสุขศาสตร์และอาชีวเวชศาสตร์ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ณ โรงแรมโกเด้นท์ซิตี้ จ.ระยอง จัดโดยศูนย์พัฒนาวิชาการฯ จ.ระยอง ในการอบรมครั้งนี้ยังได้มีการลงพื้นที่สำรวจ ณ โรงพยาบาลระยอง เพื่อศึกษากระบวนการทำงงาน สิ่งคุกคามสุขภาพ เพื่อที่จะนำข้อมูลมาวางแผนการตรวจวัด เลือกใช้เครื่องมือ และเลือกประเภทการตรวจวัดที่เหมาะสม

hr2

sim2
hb
แบบสำรวจคุณมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซด์นี้