เรียนเชิญบุคลากรสาธารณสุข และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการ

โรคพิษตะกั่วและโรคพิษโลหะหนักจากการทำงาน

27 พฤศจิกายน 2563

ห้องประชุมประดู่เงิน ชั้น H อาคารบูรพาทิศ

เวลา 13.00-16.00 

hr2

sim2
hb
แบบสำรวจคุณมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซด์นี้