งานตรวจสุขภาพ

 

บทบาทหน้าที่   

- ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี และตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงในการทำงานแก่สถานประกอบการหน่วยงาน องค์กรต่างๆ

- ให้บริการตรวจสุขภาพเพื่อออกใบรับรองแพทย์อับอากาศ ก่อนเข้าทำงานในที่อับอากาศ

- ให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานข้ามชาติ เพื่อออกใบรับรองแพทย์และบัตรประกันสุขภาพ

- จัดโปรแกรมและให้คำแนะนำการจัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง

- ประเมินสมรรถภาพคนทำงาน โดยตรวจพิเศษด้วยเครื่องมือทางอาชีวเวชศาสตร์ได้แก่ การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น

ตรวจสมรรถภาพปอด

 

- ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพกลุ่มโรคทั่วไป กลุ่มโรคจากการทำงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by OrdaSoft!