5-6 ต.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2566 ประเด็นประชุมมีทั้งสรุปงานและแผนปี 2567 แต่สำคัญที่อยากสื่อสารคือการวางแผนจัดประชุมพัฒนาศักยภาพการจัดทำวิจัยทางการพยาบาลพยาบาลอาชีวอนามัยเพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าในวิชาชีพ
 
 

hr2

sim2
hb
แบบสำรวจคุณมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซด์นี้