จุดวัดวันที่เวลาค่า PM2.5เฉลี่ย 24 ชม.ความหมาย
ต.มาบตาพุด อ.เมือง, ระยอง6 ธ.ค. 256604:0018.3ดี
ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง, ระยอง6 ธ.ค. 256604:0017.7ดี
ต.เนินพระ อ.เมือง, ระยอง6 ธ.ค. 256604:0014.3ดีมาก
ต.ท่าประดู่ อ.เมือง, ระยอง6 ธ.ค. 256604:0017.0ดี
ต.ตะพง อ.เมือง, ระยอง6 ธ.ค. 256604:0012.7ดีมาก

0-1515.1-2525.1-37.537.6-7575.1 ขึ้นไป
ดีมากดีปานกลางเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ที่มาข้อมูล: AIR4THAI กรมควบคุมมลพิษ
พัฒนา: นพ.วิบูลย์ เจียมทับทักษิณ