ชื่อ-สกุล ประนอม ศรีจันทร์

  ตำแหน่ง พนักงานบริการ

  หน้าที่รับผิดชอบ แม่บ้าน

  วุฒิการศึกษา  

     ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

 

Powered by OrdaSoft!