ขอเชิญเข้าร่วมประชุม Topic การตรวจสุขภาพในผู้สัมผัสอาหาร โดย พญ.นรมน เอี่ยมอารีรัตน์ แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3
Journal เรื่อง การเติบโตของเชื้อแบคทีเรียในฟองน้ำและแปรงล้างจาน Dishwashing sponges and brushes: Consumer practices and bacterial growth and survival โดย นพ.จิรเมธ พจน์จริยาพรแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1
Journal เรื่อง เชื้อก่อโรคในผู้สัมผัสอาหารที่ไม่มีอาการในม.รังสิต Enteropathogenic Bacterial and Intestinal Parasitic Infections among Asymptomatic Food Handlers in Rangsit University Canteens, Central Thailand
โดย นพ.ธนชาต ฟักสอาด แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1

hr2

sim2
hb
แบบสำรวจคุณมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซด์นี้