ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมประชุม Topic : Evidence base of confined space II พญ.อำนวยพร ใจตื้อ แพทย์ประจำบ้านอาชีวเวชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 13.30-16.00 น. ทาง Zoom Meeting 

Meeting ID: 947 2077 0709
Passcode: 123456789

hr2

sim2
hb
แบบสำรวจคุณมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซด์นี้